Finska klasslärarutbildningarna tappar i attraktionskraft

Allt färre studerande söker till de finskspråkiga klasslärarutbildningarna. I flera år har trenden varit på nedåtgående och det syns också i vårens ansökningar.

Tidningen Läraren har redan tidigare rapporterat om att intresset för klasslärarstudier på finska vid Helsingfors universitet har svalnat. I år hade HU 1127 ansökningar till de 120 studieplatserna. Detta att jämföra med 1366 ansökningar året innan. År 2013 fick HU hela 2283 ansökningar till den finska klasslärarutbildningen.

 Nedåtgående trend i hela landet

Det är inte bara Helsingfors universitet som lockar färre hugade klasslärare. Oulun yliopisto fick 1041 ansökningar till klasslärarutbildningen. Det är 7% färre jämfört med fjolåret. I Uleåborg finns 120 studieplatser.

Också vid Turun yliopisto syns den riksomfattande trenden. Vårens ansökningsrunda gav 1251 ansökningar. År 2015 fick universitetet 1619 ansökningar. Då studieplatserna är 85 till antalet i Åbo är det värt att notera att trots det minskade söktrycket är klasslärarutbildningen fortfarande väldigt populär.

- En orsak till den allmänna trenden med sjunkande antal sökande, om vi ser på hela landet, kan vara den negativa publicitet som skolan fått i en del medier, säger Erika Löfström vid Helsingfors universitet. Det kan ha påverkat uppfattningarna. Det sker fina saker i våra skolor varje dag och det är viktigt att också det lyfts fram i media, men tyvärr överskrider sådant sällan nyhetsgränsen och då kan bilden av skolan bli negativ.

 

De studerande varnar för lärarbrist

Vid lärarstuderandenas förbund SOOL har man reagerat på den nedåtgående trenden och varnar för att om man inte värnar om läraryrkets attraktionskraft så finns det en risk för att vi på sikt får en lärarbrist lik den i Sverige.

- Vårt budskap till beslutsfattarna i städer och kommuner är: Förbättra lärarnas arbetsförhållanden så att branschen förblir attraktiv, säger Aleksi Vehmassalo, avgående ordförande vid SOOL.

 

Läs också:

Rekordmånga sökande till de finlandssvenska klasslärarutbildningarna