OAJ höjer anslagen för utvecklingssamarbete

Lärarfacket OAJ kommer i framtiden att satsa mera på utvecklings- och biståndsprojekt. OAJ:s vårfullmäktige beslutade nyligen att sträva efter att använda 0,7% av medlemsintäkterna till utvecklingssamarbete.

Den färska internationella strategin är en avsevärd kursändring. OAJ har ca 86.000 betalande medlemmar och medlemsintäkterna uppgår till omkring 40 miljoner euro. Det innebär att som mest kan organisationen komma att satsa 280.000 euro i internationella projekt. Detta jämfört med att budgeten i dagsläget ligger på ca 10.000 euro.

- Den stora förändringen är att vi kommer att satsa på biståndsutvecklingsarbete i betydligt högre grad än tidigare och därmed också ta vårt samhällsansvar, säger Anders Rusk, generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd, men också koordinator för internationella ärenden vid OAJ.

Det är Education International (EI) som rekommenderar sina medlemsorganisationer satsa 0,7% av sina medlemsintäkter på utvecklingsprojekt. Summan har sitt ursprung i FN:s rekommendation till sina medlemsländer. Förra året vek Finland 0,36% av BNP för bistånd.

 

Sverige ett föregångsland

Lärarförbundet i Sverige är en föregångare när det gäller fackligt biståndsarbete. Sedan 1995 har 1,5% av medlemsintäkterna gått till internationellt samarbete.

- I Sverige har man en lång tradition av internationellt arbete på alla plan, konstaterar Anders Rusk. Se nu bara på FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld och statsminister Olof Palme.

Det är ännu inte klart vilken typ av projekt OAJ kommer att driva, men det kan exempelvis handla om hur du bygger upp en lärarorganisation eller hur du utvecklar utbildningen i ett område. En orsak till att OAJ nu vill skapa en tydligare internationell profil bottnar i att förnya fackföreningsrörelsen.

- Hur ser en modern fackförening ut? Det här är en del av det nya OAJ, säger Anders Rusk.

 

Läs också:

Örn fick vittring på löneförhöjning

Brist på läromedel och rektorernas arbetsbörda ventilerades på OAJ:s fullmäktige