Brist på läromedel och rektorernas arbetsbörda ventilerades på OAJ:s fullmäktige

Skillnaden i utbudet av läromedel på svenska och finska lyftes på agendan under OAJ:s vårfullmäktige av FSL:s viceordförande Linda Felixson. Hon påpekade att de svenska eleverna inte har samma förutsättningar som de finska.

 - Barn och ungdomar skall oavsett modersmål få starta från samma linje. Abiturienter skall oberoende av modersmål ha lika goda möjligheter att förbereda sig inför studentskrivningarna. Om bara den ena språkgruppen har tillgång till de senaste läromedlen är skolan inte jämlik. Det här sker i ett land som slår sig för bröstet och får internationell uppmärksamhet på grund av sitt utbildningssystem, sade Felixson.

För att råda bot på problematiken finns ett statsstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska. Men summan på 80.000 euro som är öronmärkt för ändamålet räcker inte långt.

- Så vem rycker utför att åtgärda ett problem som digitaliseringen något oväntat tycks ha gjort än ännu värre, frågade Felixson. Svaret på frågan kan i slutändan bara vara politikerna som har makt över statsbudgeten.

 

Rektorernas arbetsbörda

Annika Norrgård lyfte i debatten fram rektorernas arbetsbörda. Den mängd arbetsuppgifter som lastats på rektorerna har resulterat i att allt mindre tid kan ägnas åt det pedagogiska ledarskapet. Norrgård poängterade att i små skolor är nedsättningen av undervisningsskyldigheten liten och stödtjänster i form av exempelvis skolsekreterare ofta obetydlig.

- Rektorerna måste ges en möjlighet att leda världens bästa skola. Biträdande rektorer är en möjlig modell, sade Annika Norrgård, och önskade att OAJ framöver jobbar för att möjliggöra ett delat ledarskap i skolan.

 

Ersättning för temahelheter på samma grund

Sebastian Lindqvist ville för sin del i ett klämförslag att OAJ i de kommande förhandlingarna korrigerar den orättvisa ersättningen när det gäller ämnesöverskridande temahelheter.

- Arbetets bör ersättas på lika grunder oberoende av undervisningsskyldighet, sade Lindqvist.

OAJ:s fullmäktige omfattade inte klämmen.

 

Läs också:

Örn fick vittringen på löneförhöjning

OAJ höjer anslagen för utvecklingssamarbete