Partiledarnas utbildningslöfte

Tidningen Läraren bad inför riksdagsvalet 2019 samtliga partiledare om ett utbildningslöfte. Här kan du kolla in vilka löften som avgetts samt läsa en kort motivering.

 

 Antti Rinne, SDP

Finland har inte råd att låta bli att stärka jämlikheten i utbildningen och höja utbildningsnivån, menar SDP.

- Socialdemokraterna vill återinföra den subjektiva rätten till småbarnbarnspedagogik, minska gruppstorlekarna och stegvis göra den avgiftsfri, säger Antti Rinne.

Han vill också skapa en flexibel skoldag med hobbyverksamhet. Tanken är att utveckla morgon- och eftermiddagsverksamheten så att den blir en flexibel del av skoldagen.

 

Petteri Orpo, Samlingspartiet

Avgiftsfri småbarnspedagogik ca 20 timmar i veckan för alla 5 och 6 åringar. Där är Samlingspartiets och Petteri Orpos utbildningslöfte. Då skulle, enligt Samlingspartiet, övergången från förskolan till grundskolan bli mer jämlik.

- Småbarnspedagogiken är grunden i det finländska utbildningsväsendet och den förstärker jämlikheten mellan barnen, säger Orpo.

Läs tidningen Lärarens intervju med undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.)

 

Juha Sipilä, Centern

Grundskolan är en framgångshistoria, ett kännetecken för den finländska likvärdigheten. Men den är nu hotad, menar man inom Centern.

- Centern föreslår en modell där förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen bildar en helhet, säger Juha Sipilä. Det skall garantera att barnet får de färdigheter som behövs för att gå vidare på skolstigen.

 

Pekka Haavisto, De Gröna

Finlands framgång har alltid kunnat stöda sig på en jämlik utbildning. Nedskärningarna inom utbildningen har haft stora negativa konsekvenser för utbildningen inom alla stadier.

- Vi bör återinföra ambitionen inom utbildningen, säger Pekka Haavisto.

 

Jussi Halla-aho, Sannfinländarna

De allvarliga problemen inom yrkesutbildningen inverkar på livet för tusentals ungdomar som befinner sig i riskzonen att marginaliseras, menar Halla-aho.

- Läranderesultaten blir allt sämre och alla känner till den allt djupare indelningen i bättre och sämre skolor, säger Jussi Halla-aho.

 

Li Andersson, Vänsterförbundet

Vänsterförbundet anklagar regeringen att ha skurit i utbildningen samtidigt som man har gjort skattelättnader för en och en halv miljard.

- Jag kan lova att vi inte kommer att fortsätta på nedskärningslinjen, säger Li Andersson.

 

Anna-Maja Henriksson, SFP

SFP anser att det behövs jämlika förutsättningar för alla barn oberoende av bakgrund, en god utbildningsnivå och en trivsam inlärningsmiljö. Vi har satsningar på hela utbildningstiden, från småbarnspedagogik till högskolorna.

- I den grundläggande utbildningen vill vi garantera tillgången till god elevvård och mångsidigt stöd längs hela inlärningsstigen. Gruppstorleken ska alltid beakta gruppens sammansättning, så att alla barns rätt till inlärning tryggas. Behörig personal på alla utbildningsnivåer ska vara en grundrättighet och lärarnas välmående måste beaktas bättre, säger Anna-Maja Henriksson.

 

Sari Essayah, KD

Det är viktigt att satsa på utbildningen på alla utbildningsnivåer. Kristdemokraterna vill satsa mer på utbildning, forskning och utveckling.

- Arbetslivet förändras i snabb takt och i framtiden är det ännu viktigare att utveckla sig själv. Därför är det viktigt att satsa på det livslånga lärandet och försöka utveckla kunskapsnivån även under arbetslivet, säger Sari Essayah.

 

Sampo Terho, Blå framtid

Blå framtid vill främja läroavtalsutbildningen och modellen med gesäll-mästare i samarbete med företagare eftersom utbildning på arbetsplatsen för många är det attraktivaste och effektivaste sättet att lära sig ett yrke.

- Arbetslivet och samhället förändras kontinuerligt varför mängden kompletterande utbildning och examensinriktad fortbildning bör ökas, säger Sampo Terho.

 

Partiledarna fördjupar sina svar i tidningen Läraren nr 6/2019.