Sökes i Sverige: 77.000 lärare

Den som är på jakt efter ett lärarjobb i Sverige blir knappast lottlös. Behovet av lärare är enligt Skolverkets prognos enormt. Och någon ljusning är inte i sikte. Behovet av lärare bara ökar.

 Skolverket i Sverige gör vartannat år prognoser över hur stort lärarbehovet kommer att vara. Den färskaste prognosen från december 2017 förutspår att skolor och förskolor de närmaste fem åren behöver rekrytera motsvarande 77.000 heltidstjänster. Det innebär en ökning med 7.000 tjänster sedan föregående prognos.

Om antalet studerande som inleder lärarstudier förblir oförändrat beräknas omkring 80.000 lärare saknas om 15 år. Följande prognos av Skolverket publiceras i slutet av detta år.

- Att fler väljer läraryrket är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för hela samhället, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

 

Behörighetsgraden sjunker i grundskolan

En alldeles färsk rapport från Skolverket visar dessutom att lärarbehörigheten minskar i den svenska grundskolan. Andelen behöriga lärare är 70,5% jämfört med 71,4% förra året.

I gymnasiet ser det dock bättre ut. Där har behörighetsgraden stigit från 80,6% i fjol till 81,4% i år.

 

Hugade finlandssvenska lärare?

Under senare år har många finlandssvenskar flyttat till Sverige. År 2016 var ett toppår i utflyttningen då ca 1500 svenskspråkiga flyttade till Sverige. Och trenden håller i sig, visar tankesmedjan Magmas färska rapport Hjärnflykt eller inte?

Magma går inte i detalj in i de finlandssvenska lärarnas flyttrörelse, men konstaterar att det inte rör sig om någon massflytt. År 2016 och 2017 flyttade 43 personer med pedagogisk och lärarutbildning till Sverige. Men i rapporten konstateras att trenden är på uppåtgående och med tanke på betydelsen av de svenskspråkiga lärarna för det svenska i Finland gäller det att följa med utvecklingen.

 

Lärarstuderande blickar västerut

En enkät som Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF gjorde år 2017 visade att de studerande inte är främmande för tanken att åka västerut. Över 70% uppgav att de kan tänka sig att flytta till Sverige för att jobba som lärare. Enkäten besvarades av 171 klasslärar-, ämneslärar-, och speciallärarstuderande vid Åbo Akademi.

 

Oro för att jobben skall ta slut

Det var Jutta Maunula stod bakom enkäten. Hon noterade en handfull orsaker till intresset för jobb i Sverige.

- Högre lön och fler lediga tjänster. Det finns en stor oro bland lärarstuderande att tjänsterna i Finland inte räcker till, säger Maunula. Dessutom upplevs språkklimatet som som positivare i Sverige. Nya erfarenheter och upplevelser lockar också.

 

Läs också: Rekordmånga sökande till de finlandssvenska klasslärarutbildningarna

I Läraren nr 6/2019 kan du läsa om hur rikssvenska kommuner försöker rekrytera finlandssvenska lärare.