Elevernas koncentrationsförmåga har försämrats - en ständig ström av stimulans en delorsak

Elevernas koncentrationsförmåga har klart försämrats under de fem senaste åren. Det anser mer än åtta av tio lärare i en undersökning som Yle låtit göra i samarbete med lärarfacket OAJ.

Lärarna lyfter fram det faktum att eleverna ständigt är uppkopplade som en orsak till den försämrade koncentrationsförmågan. Smarttelefonen stimulerar oavbrutet.

Lärarna betonade också att stora undervisningsgrupper kan vara en delorsak till den sviktande koncentrationsförmågan.

Över 400 lärare i grundskolan deltog i undersökningen.