Löner och tillägg vid vetenskapliga högskolor och statens övningsskolor

 

Den statliga utbildningssektorn har ett lönesystem baserade på arbetsvärdering. Detta innebär att alla löner är individuella. En lön består dels av en uppgiftsrelaterad del som är graderad enligt kravnivåer utgående från arbetsuppgifternas svårighetsgrad, dels av en individuell del som beaktar bl.a. kvalitets-, erfarenhets- och utbildningsaspekter.

Ålderstillägg och tidsbestämda höjningar ingår inte i systemet.

Arbetstidsbestämmelserna är såsom tidigare, dvs. att lärarna inom den gamla C-sektorn följer bl.a. de tidigare bestämmelserna om undervisningsskyldighet.

 

Lärarlöner fr.o.m. 1.4.2013

icon Lärarlöner inom privata undervisningssektor 2013