Universiteten och de vetenskapliga högskolorna har ett arbetstidssystem baserat på en helhetsarbetstid per år.

 

Enligt gällande arbetstidsavtal är lärarnas årliga arbetstid 1600 timmar. I den årliga arbetsplanen bör upptas lärarens alla arbetsuppgifter. När det gäller undervisningen får de tidigare undervisningsskyldigheterna inte överskridas.

 

Tidigare undervisningsskyldighet

  • Överlärare 336/läsår
  • Universitetslektor 392/läsår
  • Lektor (högre löneklass) 392/läsår
  • Lektor (lägre löneklass) 448/läsår
  • Timlärare (huvudsyssla) 420/läsår
  • Timlärare (huvudsyssla, sång och spelning) 640/läsår