Under din alterneringsledighet införtjänar du i allmänhet din pension enligt samma procentsats som då du arbetar. I och med att dina förvärvsinkomster sjunker under en alterneringsledighet införtjänar du också en litet lägre pension under alterneringen. I de flesta fall sänks pensionen endast marginellt av en alternering.

 

Litet lägre än normalt

Under en alterneringsledighet införtjänar du pension enligt en införtjäningsprocent på 1,5. Införtjäningsprocenten är densamma oberoende av din ålder. Under din alternering beräknas intjäningen av pensionen från och med 2010 på 55 procent av den lön som utgör grunden för din alterneringsersättning. Före år 2010 var motsvarande procent 75.

 

Pensionen i sikte?

Om du är över 53 år försämrar en alterneringsledighet din pension en aning mera än för dina yngre kollegor. Det här beror på att du normalt förtjänar din pension enligt en högre procent (1,9). Däremot beräknas också din pension under en alterneringsledighet enligt 1,5 procent. Om du är över 63 år har du normalt en införtjäningsprocent om 4,5. I det här fallet lider ditt pensionsbelopp mest av en alternering. Desto högre din intjäningsprocent är, desto större inverkan har alltså en alterneringsledighet på pensionen.

 

Räkna ut

Den här formeln kan du använda för att räkna ut hur mycket din pension minskas per månad:

  • (stabiliserad månadsinkomst x 45 % x intjäningsprocent) / 12 månader x antal månader alterneringsledighet = minskning av pensionen per månad
  • Exempel: En lärare som är 40 år är alterneringsledig 6 månader. Lärarens lön är 2 000e/månad. (2000e/mån x 45% x 1,5%) / 12 mån x 6 mån = 6,75e/mån. Pensionen sjunker på grund av ledigheten med 6,75e/månad.
  • Särskilt du som är under 53 år kan i allmänhet utgå från att din pension inte påverkas i så stor grad av en alterneringsledighet.

 

 

Besök också

www.opetk.fi

www.tyj.fi

www.keva.fi