Pensioner

Tänker du på pensionen? Här kan du läsa allmän information om pensioner och vad det lönar sig att tänka när du planerar för pensionen. Nogrannare info om pensioner hittar du på Kevas webbplats.

Har du nyligen blivit pensionerad? Också de lärare som avslutat sin aktiva lärargärning är välkomna att fortsätta vara medlemmar i Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Här kan du läsa om bland annat medlemsförmåner, medlemsavgifter och fullmakt för pensionerade medlemmar.

 

Kolla nogrannare information om pensioner på www.keva.fi.

Numera intjänar du pension för alla dina arbetsår från och med 18 års ålder. Pensionens belopp påverkas inte längre av antalet anställningar, eftersom pensionen efter 1.1.2005 bygger på varje förtjänad euro. Det tidigare sättet att beräkna pensionen skilt för varje anställning och betoningen av anställningens tio sista år slopades 2005.

 

I pension vid fyllda 63 eller jobbar du helst till 68? Pensionsåldern är flexibel från och med år 2005. Du kan alltså gå i pension enligt eget val mellan 62 och 68 års ålder.

 

 

Under din alterneringsledighet införtjänar du i allmänhet din pension enligt samma procentsats som då du arbetar. I och med att dina förvärvsinkomster sjunker under en alterneringsledighet införtjänar du också en litet lägre pension under alterneringen. I de flesta fall sänks pensionen endast marginellt av en alternering.