Ska du bli lärare?

 

Många lärarstuderande väljer att bli medlem i Finlands Svenska Lärarförbund FSL redan under studietiden. För endast 5 euro/år får du nätverk, trygghet, råd och stöd samt en mängd rabatter.

 

Om FSL

FSL är fackförbundet för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har sammanlagt över 5 000 medlemmar på alla skolstadier i hela Svenskfinland. Det här betyder att över 95 procent av alla svenskspråkiga lärare hör till FSL. Ungefär 300 av våra medlemmar är studerande.

 

… och FSLF

Du som studerar för att bli lärare kan bli medlem i Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening FSLF. FSLF är den av FSL:s sammanlagt 30 medlemsföreningar som samlar alla lärarstuderande; blivande klasslärare, speciallärare, ämneslärare och studiehandledare. FSLF verkar huvudsakligen i Vasa, men också du som studerar i Åbo och Helsingfors kan ansluta dig till FSLF.

 

Fem goda skäl för en femma

Som medlem i FSLF får du lärarfackets medlemskort och många av de medlemsförmåner som kortet berättigar till. Du får bland annat

  • en reseförsäkring,
  • tidningen Läraren 28 gånger/år,
  • stöd och råd från förbundskansliet i frågor som gäller lön och anställning,
  • delta i FSLF:s träffar och infokvällar och
  • möjlighet att ansluta dig till Lärarnas arbetslöshetskassa och skapa grunden för ditt arbetslöshetsskydd.

 

Dessutom får du en mängd rabatter på bland annat museer, övernattningar, bränsle och böcker.

Läs mera om medlemskap i lärarföreningarna här

Läs mera om din medlemsförmåner

 

Är du anställd bara fram till sommarlovet?

Läs mera om vad som är viktigt att tänka på här.

 

Läs mera

https://fslf.wordpress.com/

icon Ny lärare