Föll valet på fel person? Läs här om när och hur det lönar sig att anföra besvär över ett utnämningsbeslut.

Utbildningslagstiftningen ger arbetsgivaren rätt fria händer då lärartjänster skall besättas. Det här innebär att arbetsgivaren oftast i sista hand själv kan avgöra - till och med på ganska subjektiva grunder - vilken av de sökande som är mest lämplig för tjänsten. I förlängningen medför det också att man alltid noga måste överväga om det finns orsak att besvära sig över ett beslut som känns orättvist. Fall då det kan vara lämpligt att inleda en besvärsprocess är främst om utnämningen strider mot jämställdhetslagen eller mot tjänstens behörighetskrav.

Om du misstänker att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett diskriminerande förfarande, kan du vända dig till lärarnas förtroendeman på orten eller till FSL:s kansli. Av förtroendemannen får du närmare information om besvärsprocessen och om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att besvära sig över utnämningen. Kom ihåg att du måste vara snabb i vändningarna; en rättelseyrkan skall göras senast 14 dagar efter att du har fått kännedom om beslutet.