I synnerhet för dig som har sökt flera lärarjobb samtidigt lönar det sig att tänka sig för innan du tackar ja.

Om du nyss har tagit din examen, har du kanske sökt flera lärarjobb samtidigt. Trots att det är bra att ta ställning till hur pass attraktivt ett ledigförklarat lärarjobb är för dig redan innan du sänder dina ansökningshandlingar, kan det ändå vara svårt att avgöra i vilket skede och till vilken av tjänsterna du tackar ja. Om du blir erbjuden ett lärarjobb, men gärna väntar på utslag från din första preferens innan du ger besked, kan du fråga arbetsgivaren om det är möjligt att dröja med ditt svar en kortare tid.

Innan du tackar ja är det också bra att ta reda på och fundera över följande saker:

  • Din arbetsbild. Vilka kommer dina undervisningsgrupper att vara och vilka övriga ansvarsområden kommer du att ha?
  • Arbetsmiljön. Tror du att du kommer att trivas i skolan och i kollegiet?
  • Geografin. Blir du tvungen att flytta och kommer du att ha tak över huvudet i så fall? I det här fallet lönar det sig alltid att ta reda på om din nya arbetsgivare kan erbjuda dig tjänstebostad.