De flesta lärartjänster besätts genom öppet ansökningsförfarande. Det här innebär att tjänsterna ledigförklaras och utannonseras i antingen lokala eller landsomfattande dagstidningar.

När du söker lärarjobb lönar det sig också att noggrant läsa tidningen Läraren, eftersom många arbetsgivare väljer att publicera sina tjänsteannonser i vår tidning. Du hittar dessutom information om lediga lärartjänster i din region på den lokala arbetsförmedlingen.

Om du är intresserad av lärartjänster i hela landet, lönar det sig också att besöka olika nätportaler och rekryteringsfirmors hemsidor. Arbetsministeriet har en nätportal www.mol.fi där Finlands samtliga arbetsförmedlingar publicerar sina arbetsplatsannonser. Här hittar du så gott som alla lediga arbetsplatser inom den offentliga sektorn – även de flesta lediga lärartjänster.

Medan lärartjänster nästan uteslutande ledigförklaras så som vi beskrivit ovan, väljer många utbildningsanordnare att besätta lärarvikariat och tidsbundna lärartjänster utan att tillämpa ett öppet ansökningsförfarande. I kommunernas förvaltningsstadgor kan det finnas närmare direktiv för när arbetsgivaren kan anställa en person utan att tjänsten först har ledigförklarats och utannonserats. Om du är intresserad av också kortare vikariat, lönar det sig att kontakta utbildningsbyrån på orten. Att själv kontakta skolans rektor kan också vara en god idé.

Kommunrekry

Kommunrekry är kommunsektorns rekryteringsportal. På webbplatsen www.kommunrekry.fi hittar du lediga juobb inom kommunsektorn - en del av inom undervisningssektorn.