Att bli kallad till en intervju är redan en prestation i sig. Det betyder att du tillhör de sökande som arbetsgivaren upplever som intressanta och lämpliga för tjänsten. Dessutom är intervjun ett tecken på att du anses uppfylla de formella krav som tjänsten uppställer.

 

Vem intervjuar?

I regel är det arbetsgivaren - eller den instans som har ledigförklarat tjänsten - som kallar till intervju. Intervjun arrangeras ofta av skolans rektor eller föreståndare, kommunens utbildningsdirektör eller en kommitté som fått i uppdrag att besätta tjänsten.

 

Ta dig en funderare innan

Anställningsintervjun är ett utmärkt tillfälle för dig att visa dina bästa sidor och samtidigt ta reda på mera om anställningen. För att du skall få ut så mycket som möjligt av intervjun är det bra om du förbereder dig noga. Bland annat de här frågorna kan det vara bra att ha funderat litet på redan innan arbetsgivaren ställer dem:

  • Varför är du intresserad av just det här lärarjobbet?
  • Vad var det som fick dig att söka jobbet? I det här sammanhanget lönar det sig att framhäva sådana saker som kan komma att vara till nytta för arbetsgivaren; inte vad arbetsgivaren eller arbetet kan göra för dig.
  • Vilka av dina egenskaper tror du kan komma att vara till nytta i jobbet? Förbered dig på att kunna ge konkreta exempel.
  • Vilka är dina starka respektive svaga sidor som lärare och i allmänhet?
  • Vilka är dina mål i arbetslivet och hur tror du att du skall uppnå dessa?
  • Varför lämnar du ditt nuvarande jobb?
  • Vilka av dina prestationer är du mest stolt över?
  • På vilket sätt tror du att du kan bidra till att utveckla skolan?

 

Fråga själv

Ofta ger dessutom intervjuaren dig möjlighet att ställa egna frågor. Fundera därför också på vad du skulle vilja veta mer om gällande skolan eller det aktuella jobbet. Försök ändå ta reda på så mycket som möjligt om skolan, om eventuella inriktningar och om lärartjänsten redan innan du deltar i intervjun.

 

Vad skrev du i ansökan?

Repetera både ditt ansökningsbrev, din CV och platsannonsen innan du deltar i intervjun. Intervjuaren har antagligen dina ansökningshandlingar framför sig och kan be dig konkretisera eller förklara närmare. Då kan det vara bra att komma ihåg de saker som du poängterat i din ansökan. Fundera också på hur dessa kan komma till nytta i just det jobb som du söker.

 

Rätt att inte svara

Om intervjuaren ställer frågor om ditt privata liv, är du aldrig tvungen att svara på dem. Om frågan känns för personlig eller irrelevant för anställningen som du söker, kan du förklara det för intervjuaren.

 

Varmare i kläderna

Även om arbetsgivarens val den här gången inte skulle falla just på dig, har du ändå visat ditt intresse för arbetsgivaren, som kanske nästa termin har ett jobb som passar dig ännu bättre. Dessutom har du också fått erfarenhet och vana av ansökningsprocessen. Trots att du kanske känner dig besviken över att valet föll på någon annan lärare, kommer du att märka att du redan vid nästa intervju är mycket vanare och mera välförberedd.