Som medlem i FSLF rekommenderar vi att du också ansluter dig till Lärarnas arbetslöshetskassa. Redan när du under studietiden jobbar som lärare eller med liknande uppgifter, har du möjlighet att bli medlem i A-kassan.

 

Läs mera om studerandes möjligheter att skydda sig mot arbetslöshets också i texten från Arbetslöshetskassornas samorganisation:
icon Arbetslöshetsskydd för studerande (2014)

 

För säkerhets skull

Att försäkra sig mot arbetslöshet är alltid en god idé. Även om lärarnas sysselsättningsläge är rätt så gott i Svenskfinland, är det ganska vanligt att unga lärare blir arbetslösa under sommarmånaderna. Om du hör till en arbetslöshetskassa har du, då du uppfyller de krav som lagen ställer på medlemskap och anställningstid, rätt att få inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös. A-kassans inkomstrelaterade dagpenning är betydligt högre än Folkpensionsanstaltens grunddagpenning.

 

34 veckor på jobb

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning måste du ”införtjäna” innan du blir arbetslös. För att du ska få rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att du har tagit din examen kräver lagstiftningen att du har

  • arbetat minst 34 veckor (minst åtta veckotimmar undervisning krävs inom den allmänbildande utbildningen)
  • OCH att du samtidigt har varit medlem i A-kassan.

De 34 arbetsveckorna ska infalla under en så kallad granskningsperiod på 28 månader före arbetslösheten. Bland annat heltidsstudier förlänger dock granskningsperioden med upp till sju år.

 

Samla veckor redan nu

När du är medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa, kan du redan då du jobbar under studietiden börja samla till de 34 arbetsveckorna som A-kassan kräver. Då du ansluter dig till A-kassan måste du vara anställd som lärare eller med lärarliknande uppgifter. I allmänhet krävs att du undervisar minst åtta timmar/vecka för att du ska beviljas medlemskap. Däremot kan också annat arbete räknas in i arbetsvillkoret när du väl hör till A-kassan. Håll ditt medlemskap i A-kassan ikraft även när arbetet slutar och du återgår till studierna. Arbetsvillkoret nollställs vid avbrott i medlemskapet.

 

Rabatt för studerande

A-kassans medlemsavgift är 20 euro/år utöver den vanliga FSLF-avgiften på 5 euro. Det här är en kraftigt subventionerad avgift som FSL erbjuder studerandemedlemmar. Märk att som studerandemedlem i FSLF hör du inte automatiskt till Lärarnas arbetslöshetskassa. Kontakta FSL:s kansli för mera information om hur du ansluter dig till A-kassan.

 

OBS! Det A-kassesystem, som är beskrivet ovan, är tänkt för kortvariga anställningsförhållanden. Om du sköter ett längre vikariat ska du skriva in dig i den ordinarie lärarföreningen.

 

 

Blanketten för ansökan om a-kassemedlemskap fås av FSLF:s ordförande och blanketten returneras ifylld till FSL:s kansli.