Kolla löner

Kommunala minimilöner och löneräkningsprogram hittar du på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats (tillsvidare tyvärr endast på finska).

 

 

Årsbundet tillägg

 

Den tid som berättigar till årsbundettillägg för rektorer, lärare i huvudsyssla och planeringsansvariga lärare och uträkningen av tiden bestäms enligt UKTA, DEL A, § 13–18. Antalet år som berättigar till den årsbundna delen och procenttalen är följande:

 

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare

2 %

3 %

9 %

6 %

6 %

Planeringsansvariga lärare

2 %

3 %

10 %

10 %

10 %