Kolla lönen

Du som är kommunalt anställd lärare vid en folkhögskola hittar de kommunala minimilönerna och ett löneuträkningsprogram (tyvärr endast på finska) på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats.

 

 

Årsbunden del av det individuella tillägget

Den tid som berättigar till årsbunden del för rektorer och lärare i huvudsyssla och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till den årsbundna delen och procenttalen är följande:

 

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare med alternativ 1

2 %

3 %

9 %

6 %

6 %

Lärare med alternativ 2

2 %

3 %

5 %