Skulle du gärna ha kortare arbetsdagar, men du vill inte gå i deltidspension? Förutom deltidspension ger också pertiell tjänstledighet lättnad i arbetstiden.

 

 

 

Hur ska jag gå tillväga?

 

Om du är intresserad av deltidsarbete kan du vända dig till din arbetsgivare för att ta reda på vilka möjligheter du har att minska på din arbetstid. Om en partiell tjänstledighet skall du i allmänhet avtala med skolans rektor. Om du fungerar som rektor eller föreståndare, kan du vända dig till kommunens bildningschef. Det lönar sig att minnas att det alltid är din chef som har rätt att besluta om du skall beviljas partiell tjänstledighet.

 

Lönen då?

Då du är deltjänstledig betalas din lön enligt hur många timmar av din undervisningsskyldighet du utför. Det här betyder att du också ska delta i det övriga arbetet inom skolan, såsom fortbildningsdagar, lärarmöten och andra evenemang, enligt samma förhållande som din lön förpliktar till. Också samplaneringsskyldigheten gäller deltidsarbetande tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla. I de tre lärararbetsdagarna ska du delta i proportion till hur mycket lägre din arbetstid är jämfört med fullarbetstid. 

Du har säkert hunnit förtjäna in tidsbundna tillägg. Dessa utbetalas enligt ditt nya antal undervisningstimmar. Också din semesterpenning utbetalas enligt det här förhållandet.

 

Minst 16 timmar

Om ditt genomsnittliga timantal är under 16, berättigar din anställningstid inte till årsbundet tillägg.