Behöver du samla krafter en tid? Eller vill du ägna dig åt något annat än undervisning? Lagen om alterneringsledighet ger anställda möjlighet att anhålla om oavlönad alterneringsledighet mellan 100 och 360 kalenderdagar.

 

Läs om ändringar i alterneringsledigheter 2016...

 

 

Titta på FSL:s webbfilm med info om alterneringsledighet för lärare

 

 

 

 

Vem kan beviljas en alterneringsledighet?

För att du skall ha rätt till alterneringsledighet måste du vara heltidsanställd eller arbeta minst 75 procent av den arbetstid som dina heltidsanställda kolleger arbetar. Vidare kräver den nya lagen också att du sammanlagt skall ha arbetat minst 16 år. Till din arbetshistoria kan du räkna även dina semestrar, tidigare tjänstledigheter som har varat under ett år och under vissa omständigheter också perioder för familjeledigheter och värnplikt.

För den som blir alterneringsledig finns en övre åldersgräns på 60 år. Åldersgränsen är bunden till arbetspensionslagstiftningen. Den övre gränsen gäller inte personer födda före 1957.

Om du tidigare har varit alterneringsledig efter 1.1.2003, måste du dessutom ha arbetat minst fem år innan du inleder den nya alterneringsledigheten.

Till din arbetshistoria kan du räkna alla dina anställningar, men du skall ha varit anställd av din nuvarande arbetsgivare minst 13 månader innan du kan få alterneringsledigt. Till den här tiden kan du räkna också sjukledigheter. Du kan också inkludera en oavlö­nad ledighet på högst 30 dagar i din arbetshistoria, förutsatt att du har varit i arbete minst 12 månader under de senaste 13 månaderna.

 

Vem skall jag vända mig till?

Du skall avtala om en alterneringsledighet med din arbetsgivare. I allmänhet kan du vända dig till din rektor. Ifall du själv fungerar som rektor, kan du vända dig till utbildningsbyrån eller motsvarande organ. Lagen kräver inte att arbetsgivaren måste godkänna din ansökan om alterneringsledighet. Däremot stadgas i lagen att arbetsgivare i regel skall förhålla sig positivt till alterneringsledigheter.

 

Meddela arbets- och näringsbyrån

Efter att du har avtalat om alterneringsledigheten med din arbetsgivare skall ni ge ett meddelande till arbets- och näringsbyrån (tidigare arbetskraftsbyrån) om alterneringsledigheten. Om du vill dela upp din alterneringsledighet i flera perioder om minst 90 dagar, måste du avtala om det i samband med din anhållan. Endast om det finns särskilda skäl, kan du avtala om en periodisering eller förlängning i ett senare skede, dock senast två månader innan perioden inleds.

 

Alterneringsersättning från A-kassan

Under din alterneringsledighet har du rätt till alterneringsersättning. Det här förutsätter dock att en arbetslös arbetssökande sköter ditt arbete under alterneringen. Alterneringsersättningen är 70 procent av det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet som A-kassan skulle erlägga dig under en arbetslöshetsperiod. Om du har en minst 25 år lång arbetshistoria, är din alterneringsersättning 80 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen.

 

Räkna ut hur mycket

Ersättningen betalas för fem dagar per vecka och den utgör skattepliktig inkomst. Barntillägg betalas inte under alterneringsledigheter. På Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats [www.tyj.fi] finns en kalkylator som du kan använda för att beräkna din arbetslöshetsdagpenning och därmed också din alterneringsersättning.

 

Ansökan till A-kassan

Det är Lärarnas arbetslöshetskassa som betalar din alterneringsersättning och det är även till A-kassan som du skall vända dig med din ansökan om ersättningen. Ansök inom tre månader från din första alterneringslediga dag. Du får de blanketter som du behöver för din ansökan på arbets­ och näringsbyrån. Arbets­ och näringsbyrån ger också ett utlåtande om huruvida du kan beviljas ersättningen. Däremot är det A-kassan som bekräftar att din arbetshistoria är tillräcklig.

Gå till Lärarnas arbetslöshetskassas webbplats

 

Vem sköter jobbet?

Under din alternering skall arbetsgivaren anställa en arbetslös arbetssökande. Vikarien måste har varit arbetslös sammanhängande eller i olika repriser i sammanlagt minst 90 dagar. Längden på arbetslösheten beräknas under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten. Längdkravet på arbetslösheten gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år för vilka det gått högst ett år från det att de avlagt en yrkes- eller högskolexamen. En dags arbetslöshet räcker också om den som anställs som vikarie är under 25 år eller över 55 år.

Vikariens arbetstid skall vara minst lika lång som din egen arbetstid. Däremot krävs inte att vikarien måste sköta just dina uppgifter. Då din arbetsgivare anställer en vikarie, skall företräde ges åt unga och nyutbildade eller långtidsarbetslösa personer som har tillräcklig kompetens för arbetet. Behörighetsvillkoren är dock desamma som då man anställer andra vikarier. Då en vikarie har anställts ska din arbetsgivare skicka en kopia av vikariens arbetsavtal eller förordnande till arbets- och näringsbyrån. Den här kopian borde finnas på arbets- och näringsbyrån innan din alterneringsledighet inleds.

 

Påverkas pensionen?

Under en alterneringsledighet införtjänar du pension enligt en införtjäningsprocent på 1,5. Införtjäningsprocenten är densamma oberoende av din ålder. Under din alternering beräknas införtjäningen av pensionen på 55 procent av den lön som utgör grunden för din alterneringsersättning. Du införtjänar alltså pension enligt en lönenivå som är 25 procent lägre än din normala lön.

 

Pensionen i sikte?

Om du är över 53 år försämrar en alterneringsledighet din pension en aning mera än för dina yngre kollegor. Det här beror på att du normalt förtjänar din pension enligt en högre procent (1,9). Däremot beräknas också din pension under en alterneringsledighet enligt 1,5 procent.

 

 

LÄS MERA PÅ

Arbets- och näringsbyråns broschyr: Alterneringsledighet (pdf)

www.tyj.fi