Har du funderat på om du kan avbryta din mammaledighet under sommarlovet? Läs i så fall den här informationen och kontakta din förtroendeman om du stöter på problem.

Moderskapsledigheten – det vill säga den 105 vardagar långa perioden för moderskapspenningen – kan du inleda mellan 50 och 30 vardagar innan den beräknade nedkomsten.

Litet extra på sommaren

Om sommarlovet infaller under den 72 vardagar långa period, då du i allmänhet får din fulla lön, har du under den kalkylerade semestern* rätt att få både din lön och din moderskapspenning. I vanliga fall betalar Folkpensionsanstalten moderskapspenningen direkt till arbetsgivaren under den avlönade moderskapsledigheten. Den här rätten till både avlönad moderskapsledighet och moderskapspenning har utarbetats som en kompensation för att lärare, som till skillnad från andra arbetstagare och tjänstemän, inte har möjlighet att skjuta upp sin semester så att den börjar först efter moderskapsledigheten.

*Den kalkylerade semestern

Den kalkylerade semestern är ett begrepp som används närmast för att beräkna bland annat din semesterpenning. Den kalkylerade semestern inleds alltid den 16 juni och längden på den beror på hur många tjänsteår du har.

Sommaravbrott i föräldraledigheten?

Genast efter moderskapsledigheten följer en 158 vardagar lång föräldraledighet. Under perioden för föräldraledigheten har du rätt till oavlönad tjänstledighet, vilket innebär att du inte får lön utan du kan istället ansöka om en inkomstrelaterad föräldrapenning från Folkpensionsanstalten. Du kan dela upp din föräldraledighet i två perioder som är minst 12 dagar långa. Om du är föräldraledig under skolornas sommarlov, har du med andra ord möjlighet att träda i tjänst för perioden då sommarlovet infaller. Om du väljer att träda i tjänst under sommarlovet, förlängs inte din föräldraledighet med motsvarande period. Däremot har du i det här fallet rätt att få både din föräldrapenning och din lön under den kalkylerade semestern. Under sommarlovets övriga period har du rätt till din lön, men föräldrapenningen utbetalas till arbetsgivaren. Det här systemet har utarbetats som kompensation för att lärare, till skillnad från andra anställda, inte har möjlighet att flytta sin införtjänade ledighet till familjeledighetens slut. Rättigheten är tryggad i kollektivavtalet, så din arbetsgivare är alltså tvungen att godkänna att du träder i tjänst för sommarmånaderna och skall därmed betala din lön under den här perioden. Kom alltså ihåg att du inte skall ansöka om föräldraledighet för sommarlovet.

Vårdledig i två perioder

Efter att du har avslutat föräldraledigheten kan du anhålla om vårdledighet till och med att ditt yngsta barn fyller tre år. Eftersom du kan spjälka upp vårdledigheten i två perioder, kan det vara bra att beakta när sommarlovet infaller. Du skall ansöka eller meddela om vårdledigheten senast två månader innan den inleds.

Enligt ett beslut från EG-domstolen får en arbetstagare, tjänsteinnehavare eller tjänsteman avbryta en vårdledighet på grund av moderskapsledighet. Tidigare var en ny moderskapsledighet inte ett tillräckligt skäl i Finland för att avbryta en vårdledighet. Men domstolen konstaterade att det här bryter mot det direktiv som gäller moderskapsledigheten och i fortsättningen är alltså moderskapsledighet ett tillräckligt skäl. Den vårdlediga måste meddela om avbrytandet minst en månad på förhand.

Kontakta förtroendemannen

Om du stöter på problem angående dina familjeledigheter, är det viktigt att du genast kontaktar din förtroendeman. Förtroendemannens kontaktuppgifter finns i allmänhet på lärarföreningens anslagstavla.

ABC för nya lärare

I FSL:s broschyr ABC för nya lärare hittar du mera information om familjeledigheter. Du som är medlem i FSL kan också beställ ett exemplar av broschyren från vårt kansli (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).