Undrar du över vad som händer om du insjuknar under sommarlovet? Läs vår info ifall du är lärare med undervisningsskyldighet.

De allra flesta lärare inom grundskolan och gymnasiet har en arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet eller årsarbetstimmar. Det här innebär att du inte har rätt till semester enligt semesterlagen. Däremot har du undervisningsfri tid under skolans sommaravbrott. Eftersom du inte har semester enligt semesterlagen, har du inte heller möjlighet att skjuta upp din semester och hålla den efter din sjukdomstid.  

 

Ingen ansökan om sjukledighet

Om du insjuknar under sommarlovet, är du i allmänhet INTE tvungen att ansöka om tjänstledighet (sjukledighet) för sjukdomstiden.

Om du däremot insjuknar under den så kallade kalkylerade semestern, har du rätt att få både din lön och sjukdagpenning under sjukdomsperioden. Det här är en kompensation för att du som lärare inom usk-systemet inte liksom många andra löntagare kan skjuta upp din semester på grund av sjukdom.

 

Ansök om sjukdagpenning

Sjukdagpenningen kan du få efter självrisktiden - alltså insjukningsdagen och nio därpå följande vardagar. Under den kalkylerade semestern kumuleras inte sjukdagarna. Eftersom de flesta anställda inom andra sektorer än undervisningssektorn har möjlighet att ”spara” sin semester ifall de insjuknar under den, har lärarna beviljats denna rättighet i tjänstekollektivavtalen som ett substitut för den förlorade semesterperioden.

Sjukdagpenningen ska du själv ansöka om från Folkpensionsanstalten.

 

OBS: Lärarnas kalkylerade semester börjar alltid den 16 juni. Längden på den kalkylerade semestern beror bland annat på ditt antal tjänsteår.

 

Kom ihåg att du som är FSL-medlem kan kontakta din förtroendeman eller FSL:s kansli om du har frågor om lön eller anställning.