Ska du åka på klassresa eller lägerskola med dina elever? Eller till Stafettkarnevalen? De här resorna är ofta både arbetsdryga och tidskrävande. Var därför noggrann med att få ersättning för det extra arbete som du utför.

Anteckna resan i arbetsplanen

För att du skall ha rätt till dagtraktamente och ersättning för dina resekostnader, måste din arbetsgivare ha godkänt resan eller lägerskolan i din arbetsplan. Klassresan, Stafettkarnevalen eller lägerskolan samt de lärare som deltar i den skall alltså antecknas i en arbetsplan i början av läsåret. Då arbetsplanen är godkänd fungerar den även som ditt reseförordnande. Om du skall åka utomlands, måste du dock ha ett skilt förordnande. Du kan vända dig till skolans rektor gällande det här förordnandet.

Lönen då?

FSL uppmanar alla medlemmar att diskutera utbetalningen av en skild ersättning för Stafettkarnevalen, klassresan eller lägerskolan med skolans rektor. Resor och lägerskolor bör inte anses ingå i lärares ”normala arbetstid” och dylikt merarbete borde också därför ersättas separat. Ta också reda på om det redan finns ett lägerskolavtal som tillämpas i din kommun.

Ansök om ersättning

Efter karnevalen, resan eller lägerskolan skall du anhålla om ersättning för dina resekostnader inom två månader.