På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden.

 

 

 

Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har frågor gällande kollektivavtalet. Det lönar sig också att tillsammans med förtroendemannen gå igenom lönesättningen i början av en anställning. På det här sättet korrigeras eventuella fel i lönesättningen så fort som möjligt.

Förtroendemännen får regelbundet utbildning för att kunna hjälpa medlemmarna med tolkning av gällande kollektivavtal och lagstiftning.

 

Kontakta alltid förtroendemannen om du

  • har frågor om familjeledigheter
  • har frågor om alternerings- eller annan tjänstledighet
  • funderar på pensionsfrågor
  • upplever att din arbetsmiljö inte är hälsosam
  • hotas av permittering eller uppsägning
  • upplever att du är orätt behandlad av arbetsgivaren
  • råkar i en konflikt med din arbetsgivare eller dina kolleger
  • har frågor om din lön eller dina arbetsuppgifter
  • är sjukledig och behöver råd om rehabilitering eller anpassade arbetsuppgifter

 

Kontaktuppgifter till din förtroendeman hittar du via lärarföreningens webbplats.