• Lon bild 1
  • Lon bld 2
  • Lon bikld 3

Råd och stöd

Läs på om lönegrunder, undervisningsskyldigheter, pensioner och tjänstledigheter. Minns också möjligheten att kontakta din förtroendeman eller FSL:s ombudsmän.

Lärarnas lönegrunder bestäms i kollektivavtal. Här kan du läsa mera om löner, tillägg och arvoden inom undervisningssektorn. Notera att denna text gäller dig som är kommunalt anställd. Inom kort hittar också du som är privat eller statligt anställd information om löner här.

Läs mer...

Intresserad av alterneringsledighet eller studieledighet? Eller kanske du är gravid eller har små barn hemma? Läs om ledigheter, stöd och mycket annat här. Här finns också information för dig som drabbas av en sjukledighet och för dig som funderar på deltidsarbete.

Läs mer...

Har du förundrat dig över att du inte har någon egentlig arbetstid? Du känner till undervisningsskyldigheter och helhetsarbetstid som gäller för ett fåtal lärare, men i övrigt är inte lärarnas arbetstid reglerad i avtal.

Läs mer...

Här hittar du svar på de frågor som medlemmarna ofta ställer till våra ombudsmän.

Läs mer...

Tänker du på pensionen? Här kan du läsa allmän information om pensioner och vad det lönar sig att tänka när du planerar för pensionen.

Läs mer...