FSL har över 5 000 medlemmar på nästan alla skolstadier. I vår medlemskår finns lärare, lektorer och rektorer.

 

FSL representerar undervisningspersonalen inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet, folkhögskolor, det fria bildningsväsendet och universitet. I viss mån hör också förskollärare och lärare inom yrkesutbildningen till FSL. I statistiken nedan ser du hur medlemmarna fördelar sig mellan de olika skolstadierna.

 

Över 95 procent av alla svenskspråkiga lärare hör till FSL.

 

Till FSL hör också lärarstuderande och delvis även pensionerade lärare. Lärarstuderande är anslutna till lärarfacket via Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening FSLF. FSLF har främst verksamhet i Vasa. Pensionerade lärare kan upprätthålla sitt medlemskap i den egna lärarföreningen även efter pensioneringen.

 

Medlemsstatistik 2015

Antal medlemmar i FSL:s medlemsföreningar 2015

 

 

 

 

 

Gå till din lärarförening