FSL:s främsta uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen i anställningsfrågor. Det här betyder att vi arbetar för att trygga lärarnas rättigheter i alla arbetssituationer och att vi stöder lärarna professionellt och fackligt.

Hela lönen

Vi vill höja läraryrkets status. Lärarna har hög utbildning, vid kompetens och ett stort ansvar. Det här måste märkas i lärarlönerna.

 

Må bra i skolan

Alla elever och lärare ska må bra i skolan. Därför måste alla skolhus vara i gott skick och tillräckligt stora. Goda pedagoger förutsätter en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Lärarna måste också ha goda påverkansmöjligheter och frihet att professionellt leda verksamheten i skolorna.'

 

Mera skolpengar

Undervisningen ska få tillräckliga resurser i alla kommuner. Undervisningsgrupperna måste vara tillräckligt små, läromedlen moderna och skolan tillräckligt nära. Vi motarbetar permitteringar och andra nedskärningar inom skolsektorn. Kommunens och statens pengar måste fördelas klokt.

 

Bäst på pedagogik

Den pedagogiska debatten ska alltid vara livlig. Då kan vi hålla en hög kvalitet på utbildningen och samtidigt stärka lärarnas status. Lärarutbildningen måste vara rätt dimensionerad och lärarna ska ges tid och möjligheter att delta i fortbildning.

 

Gå till din lärarförening