Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

 

 

Lärarna finns i lärarföreningarna

Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region. FSL har sammanlagt 30 medlemsföreningar, varav en samlar lärarstuderande. Som enskild lärare hör du till en av våra medlemsföreningar, medan föreningen i sin tur är medlem i FSL.

 

Både yrke och fritid

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Gå till lärarföreningens webbplats, kolla lärarföreningens anslagstavla eller kontakta ordföranden eller sekreteraren för mera information.

Gå till din lärarförening