Förbundskongressen är vårt högsta beslutande organ. Kongressen samlas vart fjärde år; nästa kongress ordnar vi i Helsingfors den 6-7 juni 2018.

 

 

Under kongressen drar vi upp riktlinjer för hur förbundet skall fungera och vad som skall finnas på agendan under de kommande fyra åren.

Kom med och bestäm

Vid kongressen är alla medlemsföreningar representerade via ombud. Lärarföreningarna har olika antal kongressombud, beroende på föreningens medlemsantal. I allmänhet utser lärarföreningarna sina kongressombud på vårmötet före kongressen.

 

Förbundskongressen

  • väljer förbundsordförande och förbundsfullmäktige
  • drar upp riktlinjer för verksamheten under perioden

 

 

Gå till din lärarförening