Vem representerar dig i OAJ?

 

Fullmäktige för Undervisningssektorn OAJ är lärarfackets högsta beslutande organ. I OAJ-fullmäktige har sammanlagt 150 ledamöter säte. Ledamöterna väljs vart fjärde år i val som arrangeras på skolor i hela landet. OAJ-fullmäktige samlas två gånger per år till ordinarie möten.

FSL har 2014-2018 sju platser i OAJ-fullmäktige. Kolla vem som representerar dig i presentationerna på OAJ:s webbplats.

 

Inger Damlin (Vasa, Vörå) fungerar som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

Gå till din lärarförening