På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden.


Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning.

Vem är det?

Förtroendemännen väljs i direkta val vart tredje år. De kommunala förtroendemännen lyder under AKAVAs avtalsorganisation FOSU, medan förtroendemännen för den privata sektorn lyder under OAJ. På de flesta orter är lärarnas förtroendeman ansluten till FSL. Förutom förtroendemannen finns också en huvudförtroendeman och ersättare för dem.

Du hittar kontaktuppgifter till lärarnas förtroendemän via medlemsföreningarnas webbplatser. Välj din medlemsförening i drop down-menyn till höger.

Gå till din lärarförening