Kongressen 2014 drog upp riktlinjerna för FSL:s verksamhet under åren 2014-2018. Verksamhetsplanen för varje år bygger på dessa riktlinjer och tar upp mera detaljerade frågor som kräver intressebevakning och särskild uppmärksamhet.

 

Verksamhetsplanen för 2017 godkändes vid förbundsfullmäktiges höstmöte den 10-11 november 2016 i Tammerfors. Här kan du läsa den godkända planen:

Verksamhetsplan för Finlands Svenska Lärarörbund FSL 2017

 

 

 

Här hittar du äldre verksamhetsplaner:

Verksamhetsplan för Finlands Svenska Lärarförbund FSL 2016

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2014, godkänd av förbundsfullmäktige

 

 

Gå till din lärarförening