Styrdokument

Riktlinjer för FSL:s verksamhet 2014-2018

 

Då FSL:s förbundskongresss samlades i juni 2014 drog delegaterna upp riktlinjer för förbundets verksamhet under kongressperioden 2014-2018.

I förbundets stadgar regleras FSL:s namn, syfte och verksamhet.

 

Kongressen 2014 drog upp riktlinjerna för FSL:s verksamhet under åren 2014-2018. Verksamhetsplanen för varje år bygger på dessa riktlinjer och tar upp mera detaljerade frågor som kräver intressebevakning och särskild uppmärksamhet.

Då FSL:s förbundskongress samlades i juni 2010 drog delegaterna upp riktlinjer för förbundets verksamhet under kongressperioden 2010-2014.

Gå till din lärarförening