På varje skola finns ett skolombud som fungerar som lärarnas länk till lärarföreningen och till förbundet.

 

Vänd dig till skolombudet
Skolombudet kan bland annat svara på frågor om vem som är din förtroendeman och vilka som är lärarföreningens och fackets andra förtroendevalda. Via skolombudet får du också medlemsblanketter och fullmaktsblanketter för medlemsavgiften. Skolombudet kan hjälpa dig att meddela nya uppgifter till medlemsregistret.

 

Navigera så här
Du hittar skolombudens kontaktuppgifter på din egen lärarförenings webbplats eller på skolans anslagstavla. Gå till din lärarförenings webbplats via länkarna i drop down-menyn till höger.

Gå till din lärarförening