Som lärare är du medlem i en lärarförening, det vill säga i en av FSL:s medlemsföreningar. Varje lärarförening är i sin tur medlem i FSL.

 

 

Du kan alltid kontakta föreningens ordförande eller sekreterare, om du har frågor eller funderingar kring lärarföreningens verksamhet. Som FSL-medlem kan du också vända dig direkt till skolombudet för att sköta enklare medlemsfrågor. Om du har frågor rörande ditt anställningsförhållande, ska du vända dig till förtroendemannen. Förtroendemännens kontaktuppgifter hittar du på varje medlemsförenings webbsida.

Gå till din lärarförening