Kontakta oss

FSL:s personal finns på förbundskansliet i Helsingfors. Du kan vända dig till oss på förbundskansliet om du har frågor gällande FSL:s verksamhet, ditt medlemskap eller din anställning och lön.

Tidningen Lärarens redaktion finns i samma utrymmen som förbundskansliet i Akava-huset i Östra Böle i Helsingfors. Tidningen har två heltidsanställda.

Som lärare är du medlem i en lärarförening, det vill säga i en av FSL:s medlemsföreningar. Varje lärarförening är i sin tur medlem i FSL.

På varje skola finns ett skolombud som fungerar som lärarnas länk till lärarföreningen och till förbundet.

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden.

 

 

 

Som medlem i FSL hör du också till Lärarnas arbetslöshetskassa. Det här betyder att om du blir arbetslös kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan.

Gå till din lärarförening