Visst är det trevligt att vara lärare! Trots att de allra flesta lärare upplever undervisningen som både positivt och givande, medger också många att lärarjobbet har blivit allt svårare att greppa. Läs här några tips på hur du orkar bättre i lärarjobbet.

I vår handbok PIGG I SKOLAN ger vi tips för hur du skall orka bättre i lärarjobbet. I handboken berättar vi också kort om risker som du kan utsätta dig för i lärarjobbet och stressymptom som det alltid lönar sig att ge akt på.

Diskussioner med docent Nina Santavirta, Helsingfors Universitet, och specialplanerare Helena Rajakaltio, Tampereen Yliopisto, har fungerat som bakgrundsinformation och inspiration till texterna.

icon Pigg i skolan