Utbildningsstyrelsen har gett ut en Skolskjutshandbok. I PDF-handboken finns information ombde bestämmelser som reglerar skolskjutsarna.

Så här skriver UBS om Skolskjutshandboken:

Drygt en femtedel av eleverna i den grundläggande utbildningen samt tiotusentals studerande i utbildningen på andra stadiet använder skolskjuts för sina dagliga resor till och från skolan. Sammanlagt anlitas ca 7 000 fordon för de dagliga skolskjutsarna. Syftet med den här handboken är att ge information och anvisningar som skolskjutsföraren och beställaren av transporten behöver i sitt dagliga arbete. Föregående skolskjutshandbok utkom år 1999 och många bestämmelser har ändrats sedan dess. Mot denna bakgrund har det ansetts motiverat att utarbeta en uppdaterad version av handboken.

PDF-handboken hittar du på Utbildningsstyrelsen webbplats: http://www.oph.fi/publikationer/2007skolskjutshandbok