Korta dagar och långt sommarlov? För lärare är det här en klyscha som det är lätt att hålla sig för skratt åt. Läs mera här om vad allt som kan ingå i lärarnas arbetsbild.

Undervisningsskyldighet

Lärarnas arbetstid är baserad på undervisningsskyldighet (usk) i undervisningsämnena. Undervisningsskyldigheterna för de olika lärarkategorierna regleras i lärarnas kollektivavtal (UKTA). Undervisningsskyldigheten inom grundläggande utbildningen och gymnasiet varierar mellan 16 och 24 veckotimmar. Om en ämneslärare eller timlärare i huvudsyssla undervisar i två eller flera ämnen med olika stork undervisningsskyldighet, beräknas en vägd usk mellan de olika ämnena.

Bland annat det här hör till jobbet

 • I en lärares arbetsuppgifter ingår bland annat följande uppdrag:
 • ge undervisning enligt läroplanen
 • ansvara för den egna elevgruppen
 • planering och genomförande av lektioner
 • efterarbete (bland annat korrigering och utvärdering)
 • arbete som hänför sig till prov
 • bedömning
 • olika övervakningsuppgifter, ordning och säkerhet som hänför sig till arbetet med undervisning och fostran
 • samplanering 3 timmar per vecka (inte i gymnasiet) – [Läs mera om samplanering här] (länk till 4.5.2.)
 • utvecklar den egna yrkesskickligheten och deltar i tre fortbildningsdagar som godkänts av arbetsgivaren, dessa sker utöver elevernas eller studerandenas arbetsdagar
 • samarbete med elevernas vårdnadshavare

Övertimmar

Om du åtar dig övertimmar, alltså undervisar mer än vad din usk ålägger dig, utökas din lön med ett övertimsarvode. Övertimsarvode är en ersättning för de timmar som överstiger din usk. Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda de anställda övertimmar. Läs mera om övertimsarvodet bland Frågor och svar - klicka här.