Om lärares arbetsuppgifter

Vad hör egentligen till lärarnas arbetsbild? Vilka uppgifter ingår i läraruppdraget och vilka bör skötas av någon annan? Lärarlönerna bestäms huvudsakligen utgående från undervisningsskyldighet och antalet övertimmar, men detta säger tyvärr inte så mycket om hela arbetsbilden.

Utbildningsstyrelsen har gett ut en Skolskjutshandbok. I PDF-handboken finns information ombde bestämmelser som reglerar skolskjutsarna.

Från och med den 1 augusti 2017 blir samplaneringen en årssamplanering. En lärare i grundskolan kan ha högst 126 timmar samplanering per år.

 

Lärarnas arbetsuppgifter blir fler och fler. Var går gränsen för hur många nya uppdrag som kan läggas på en lärare?

 

Korta dagar och långt sommarlov? För lärare är det här en klyscha som det är lätt att hålla sig för skratt åt. Läs mera här om vad allt som kan ingå i lärarnas arbetsbild.

 

Har du fjärilar i magen vid terminsstarten? Här kan du som är nyutbildad lärare ta del av erfarna kollegers och rektorers tips på hur du lättare kommer in i kollegiet och igång med lärarjobbet.