Har du fjärilar i magen vid terminsstarten? Här kan du som är nyutbildad lärare ta del av erfarna kollegers och rektorers tips på hur du lättare kommer in i kollegiet och igång med lärarjobbet.

 

 

Efter att du har avlagt dina lärarstudier är du väl rustad för ditt lärarjobb. Du har en gedigen teoretisk grund och du har också tillbringat tid bland elever och andra lärare. Som nyutbildad lärare kan du känna dig trygg i din lärarroll och i din identitet som pedagog.

 

En flygande start

Lärares tjänsteförhållande och lönebetalning inleds ofta den 1 augusti, medan tjänsteutövningen (arbetet) inleds den första skoldagen eller med en planeringsdag srtax före skolstarten. I allmänhet lönar det sig också att besöka skolan och uträtta mindre arbetsuppgifter redan efter den 1 augusti och innan tjänsteutövningen inleds. Det här kan ha betydelse för lönebetalningen, ifall du till exempel på grund av sjukdom inte kan inleda arbetet den första skoldagen. En del kommuner har tyvärr anställt nya lärare först från och med den första planeringsdagen istället för från och med 1 augusti. Om du drabbas av detta är det viktigt att du INTE utför arbete innan ditt tjänsteförhållande och lönebetalningen inleds. Kontakta gärna förtroendemannen eller FSL:s kansli om du drabbas av detta.

 

Bra med en mentor

En del skolor satsar stort på att hjälpa skolans nya lärare att komma igång med jobbet och att komma till rätta på arbetsplatsen. Om du börjar jobba på en litet större skola, kanske det till exempel finns en äldre lärare som stöder dig under ditt första arbetsår. Som ny lärare i ett stort kollegium kan det vara bra att ha en speciell kontaktperson, en mentor, att vända sig till ibland. Du kan också själv diskutera saken med en kollega eller med skolans rektor.

 

Våga fråga

För många nya lärare är tid en bristvara. Lektionsförberedelser och efterarbete, utvecklingssamtal och möten är ofta mera tidskrävande i början av karriären. Det kan vara bra att minnas att du eventuellt har erfarna kolleger som vill dela med sig av sina råd, metoder eller sitt material. Det kommer säkert ett läge, då det blir din tur att ge en handräckning.

 

Nätverka

Om det i skolan eller kommunen finns många nya lärare, kanske ni kan skapa ett nätverk för att stöda varandra under de första åren av er karriär. Det här kan dessutom vara ett bra sätt att utbyta erfarenheter, undervisningsmetoder och kanske också att spara litet tid i arbetet.

 

Läs mera om ansvar

Känner du dig osäker på var du egentligen ska dra gränserna för både dina egna och dina elevers handlingar? Under de senaste åren har domstolar avgjort några fall som har rört lärares ansvar och skyldigheter. Samtidigt som de här fallen kan kännas skakande, klargör de ofta gällande lagar och regler. I FSL:s och OAJ:s broschyr Vilken lag? Vilken rätt? finns goda råd för knepiga situationer.

 

Kom ihåg att andas

Sprudlar du av idéer och pedagogiska initiativ? Då du inleder din lärarbana är det bra att känna till att de första läraråren kan vara arbetsdryga. Eftersom det är naturligt att det tar tid innan du får rutin, är det bra att ge sig själv ett par år för att komma igång och hitta sin plats. Att ofta byta skola under de första åren kan förlänga den här inkörningsperioden. Kom ihåg att också unga lärare måste stanna upp och dra andan.

 

Hjälp och stöd

Ibland kan det uppstå situationer då lärare kan ha svårt att nå överenskommelser med både elever och föräldrar. Om du råkar i en situation som känns svår att lösa på egen hand, kan du alltid vända dig till skolans rektor, skolkurator eller klassens föreståndare. Tillsammans med mera erfarna kolleger går det ofta att få rätsida på en knepig situation. Om du har en problematisk relation till någon kollega, kan du vända dig till rektorn, lärarnas arbetarskyddfullmäktig eller företagshälsovården.

 

Läs mera

De här tipsen och mycket annan användbar information finns samlade i FSL-broschyren ”Ny lärare”. Bekanta dig med PDF-broschyren nedan eller beställ ett exemplar av broschyren från förbundskansliet (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Gå till Ny lärare-webbplatsen