Etiska regler

Att beakta speciellt de elever som behöver omsorg och skydd, utveckla och vårda den egna personligheten och utföra uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat det här föreskriver lärarnas yrkesetik.

Ska lärare vara vän med elever och föräldrar i sociala medier? hur tacklar och förebygger vi mobbning och trakasserier på webben? Läs mera i FSL:s rekommendation för lärare på webben och i sociala medier...

 

Krångliga frågeställningar rörande lärares yrkesetik. Bland annat det här dryftar undervisningssektorns etiska råd.

 

I alla tider har det funnits en rad yrkesgrupper som förbundit sig att följa etiska regelverk för vilka attityder, vilket ansvar och vilket förhållningssätt till arbetet yrket kräver. De etiska reglerna sätter fokus på gemensamma värderingar och principer.