• Lararjobbet bild 1
  • Lararjobbet bild 2
  • Lararjobbet bild 3

Lärarjobbet

 

Intresserad av läraryrket? Lärarprofessionen är ett av våra allra viktigaste yrken. Läs mera om vilken utbildning som krävs för att bli lärare.

Läs mer...

Ditt yrke är lärare, men visste du att du samtidigt är tjänsteman, tjänsteinnehavare eller befattningshavare? Läs mera om lärares anställningsformer och tjänstestatus.

Läs mer...

Undervisningspersonalens behörighetskrav regleras i den så kallade behörighetsförordningen från 1998. Här kan du läsa mera om vilka behörighetskrav förordningen ställer på olika lärartjänster.

Läs mer...

Att beakta speciellt de elever som behöver omsorg och skydd, utveckla och vårda den egna personligheten och utföra uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat det här föreskriver lärarnas yrkesetik.

Läs mer...

Vad hör egentligen till lärarnas arbetsbild? Vilka uppgifter ingår i läraruppdraget och vilka bör skötas av någon annan? Lärarlönerna bestäms huvudsakligen utgående från undervisningsskyldighet och antalet övertimmar, men detta säger tyvärr inte så mycket om hela arbetsbilden.

Läs mer...

Visst är det trevligt att vara lärare! Trots att de allra flesta lärare upplever undervisningen som både positivt och givande, medger också många att lärarjobbet har blivit allt svårare att greppa. Läs här någr tips på hur du orkar bättre i lärarjobbet.

Läs mer...

Har du fjärilar i magen vid terminsstarten? Här kan du som är nyutbildad lärare ta del av erfarna kollegers och rektorers tips på hur du lättare kommer in i kollegiet och igång med lärarjobbet.

Läs mer...