Har du koll på vad konkurrenskraftsavtalet betyder för dig som är lärare eller rektor? I avtalet som berör över 90 procent av arbetsmarknaden finns en klausul om en förlängning av arbetstiden. Vi har gjort en snabbintroduktion i tolv punkter.

Kom också ihåg att du som är FSL-medlem alltid kan kontakta förtroendemannen eller FSL:s kansli om du har frågor om dina anställningsvillkor.

 

Längre ned på sidan kan du också läsa om hur konkurrenskraftsavtalet påverkar din semesterpenning.

 

Detta har hänt

Konkurrenskraftsavtalet, som vi för lärarnas och rektorernas del presenterar nedan, är resultatet av en lång process i både riksdag, regering och arbetsmarknadens organisationer. Under förhandlingarnas gång var arbetsgivarens mål att öka den årliga arbetstiden med 2-3 arbetsdagar. Då regeringen i september 2015 förde fram tankar om tvångslagar handlade det om oavlönade söckenhelger, försämringar i sjukdagpenningen och den första sjukdagen oavlönad, förkortning av den offentliga sektorns semestrar och nedskärningar av semesterpenningen.

Även om arbetstagarna inom den offentliga sektorn drabbas mera än andra när semesterpenningen skärs ned på viss tid, är slutresultatet ändå skäligt med tanke på utgångsläget.

 

Jobbar du vid en yrkesläroanstalt eller inom det fria bildningsväsendet, vid en privat skola, ett universitet eller en övningsskola? Kolla länkarna längst ned i dokumentet. Här finns info om hur konkurrenskraftsavtalet påverkar dig.

 

Så här förlängs din arbetstid från och med 1.8.2017

 1. Arbetstiden förlängs med 24 timmar per år från och med 1.8.2017. Det här gäller dig som är anställd i huvudsyssla.
 2. För dig som jobbar i en grundskola eller i ett gymnasium hålls 12 timmar som planeringsdagar eller fortbildningsdagar under elevernas arbetsdagar.
 3. Av dessa tolv timmar kan sammanlagt sex timmar av grundad anledning hållas som ett tillfälle på en lördag.
 4. De övriga tolv timmarna adderas till samplaneringen.
 5. Om du är anställd endast för läsårets arbetstid, förlängs din arbetstid med 20 timmar. Av denna tid hålls tolv timmar som tillfällen under elevernas arbetsdagar enligt ovan och åtta timmar används till samplanering.
 6. För dig som är anställd endast för en termin förlängs arbetstiden med tio timmar. Tiden kan fördelas mellan planerings- och fortbildningsdagar och samplanering.
 7. Om du är anställd som timlärare i bisyssla för ett läsår och undervisar minst tio timmar, förlängs din arbetstid med tio timmar.
 8. Är du anställd som timlärare för ett läsår och undervisar färre än tio timmar förlängs din arbetstid med maximalt fyra timmar. Tiden kan fördelas som i punkt 6.
 9. Om du är anställd som elevhandledare, förlängs din arbetstid med 24 timmar. Din arbetstid är 1 245 timmar per år.
 10. För tjänsterektorer, som nu har en arbetstid på 36 timmar och 15 minuter per vecka, ökar veckoarbetstiden från och med den 1.2.2017 med 30 minuter.
 11. Från och med 1.8.2017 är samplaneringstiden i årskurserna 1-9 sammanlagt 126 timmar per år. Tre timmar per vecka gäller alltså INTE från och med läsåret 2017-2018.
 12. I gymnasiet blir samplaneringstiden 50-107 timmar per år från och med 1.8.2017. Kom ihåg att också planeringen av samplaneringen ska ingå i din arbetstid.

 

Så här förlängs din arbetstid 1.2.2017-31.7.2017

Under en övergångsperiod 1.2.2017-31.7.2017 förlängs arbetstiden enligt följande:

 • Arbetstiden förlängs med maximalt tio timmar för tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla som är anställda ett helt läsår.
 • Arbetstiden förlängs med max åtta timmar för tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla som är anställda för läsårets arbetstid.

 

 

Man har också avtalat om att lönerna INTE höjs under perioden 1.2.2017-31.1.2018.

 

Semesterpenningen för offentligt anställda

Semesterpenningen minskas med 30 procent för alla anställda inom den offentliga sektorn. Det här gäller semesterpenningen som beräknas 2017-2019.

 

 

Läs mera

Konkurrenskraftsavtalet för lärare vid yrkesläroanstalter och fria bildningen

Konkurrenskraftsavtalet för lärare vid privata skolor, universitet och övningsskolor