Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter. De här och mycket mer reglerar i kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket om anställningsvillkoren på arbetsplatserna.

 

 

 

Tar du också förmånerna på jobbet för givna? Semester och semesterpenning, övertimsarvoden och avlönad moderskapsledighet känns ofta som självklarheter. Oftast beror ändå förmånerna på att facket har förhandlat fram kollektivavtal som gäller de anställda i vissa branscher.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ förhandlar om alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för undervisningssektorn.

 

Till vilket avtal hör du?

 

KOMMUNALT ANSTÄLLD
Alla som arbetar inom kommunen eller samkommunen omfattas av ett kommunalt avtal. Kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal UKTA är lärarnas och rektorernas avtal. Barnträdgårdslärarna omfattas av Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA.

 

STATLIGT ANSTÄLLD
I statliga läroanstalter tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

 

PRIVAT ANSTÄLLD
Om du är anställd vid en privat läroanstalt finns det två avtalsområden beroende på vilken arbetsgivarförening huvudmannen hör till. Det är antingen Finlands Näringsliv EK eller Serviceinrättningarnas Arbetsgivarförening SIAF.

 

EK
Förbundet för den privata undervisningssektorn: Avtal för privata undervisningsbranschen, övningsskolor och universitet och avtal för yrkesutbildningscenter för vuxna

 

SIAF
SIAF:s kollektivavtal för undervisningsbranschen

 

Du som är medlem i FSL kan vända dig till lärarnas förtroendeman för att ta reda på till vilket avtal du hör.

 

Länkar till lärarnas kollektivavtal

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA)

Staten som arbetsgivare

www.sivistystyonantajat.fi
(privata)