Avtalsrörelsen

”Förbundsrunda” brukar man tala om, när avtalsrörelsen inte syftar till att åstadkomma en central uppgörelse. Benämningen är felaktig, åtminstone när det gäller den kommunala sektorns förhandlingar.

 

”Förbundsrunda” brukar man tala om, när avtalsrörelsen inte syftar till att åstadkomma en central uppgörelse. Benämningen är felaktig, åtminstone när det gäller den kommunala sektorns förhandlingar.