• Lag bild 2
  • Lag bild 1
  • Lag bild 3

Lag och avtal

Lärarnas anställningsförhållanden och skolornas verksamhet regleras till stora delar av kollektivavtal, lagar och förordningar. Här hittar du länkar till viktiga texter och kontaktuppgifter till förtroendemän och ombudsmän som kan hjälpa dig att tolka texterna.

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Läs mer...

Du som är medlem i FSL ska i första hand vända dig till lärarnas förtroendemän med frågor om din lön, anställning, lärarnas ansvar och arbetsmiljö. Vid behov kan du också kontaka FSL:s ombudsmän. Läs mer...

Funderar du på lärarlöner, arvoden eller undervisningsskyldigheter. I PM för läsåret hittar du detaljerade uppgifter om många av de villkor som regleras i lärarnas kollektivavtal.

Läs mer...

Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter. De här och mycket mer reglerar i kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket om anställningsvillkoren på arbetsplatserna.

Läs mer...

Vill du ha bättre koll på dina rättigheter och skyldigheter som lärare? Då ska du beställa handboken ”Vilken lag? Vilken rätt?”. Läs mer...

Du som jobbar med undervisning måste ibland kolla vad lagen säger om en aktuell fråga. På den här webbplatsen har vi samlat länkar till de lagtexter som är viktigast för lärare och rektorer.

Läs mer...

Vad händer i förhandlingarna om lärarnas kollektivavtal, bland anant UKTA. Här kan du läsa nyheter från avtalsförhandlingarna och bakgrundsfakta om förhandlingarna om kollektivavtal.

Läs mer...