Uttalanden

Vad tycker lärarfacket? Här hittar du FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 020 748 9463, om du vill ha tag på ett äldre uttalande.


Jobbutsikterna i Finland är inte särskilt ljusa, säger Jutta Maunula, ordförande för FSLF, Finlands svenska lärarstuderandes förening. I en enkät från februari 2017 uppgav över 70 procent av de svenskspråkiga lärarstuderandena att de kan tänka sig att jobba i Sverige i framtiden. FSL:s ordförande Christer Holmlund tycker att siffrorna är beklagliga.

Snart är skolan störst i kommunekonomin. När ansvaret för social- och hälsovård flyttar till landskapen, blir utbildning kommunens tyngsta fråga. Det här borde förplikta, inte förskräcka.

Lärarna behöver ett nytt arbetstidssystem. Systemet med undervisningsskyldigheter är föråldrat. Nu är det dags att göra försök med årsarbetstid för lärare, föreslår Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

Elever, lärare och föräldrar skall modigt motarbeta rasism och intolerans, säger Finlandssvenska Skolungdomsförbund FSS, Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Förbundet Hem och Skola.

Vart har regeringens öronmärkta pengar för skolreparationer tagit vägen? År 2015 var inomhusluften hälsovådlig i 35 procent av skolorna i Finland. Det betyder att elevernas inlärning lider, sjukledigheterna skjuter i höjden och kommunerna går på knä under kostnaderna.