Äldre nyhetsbrev

Nyheter från FSL är vårt elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per månad med korta nyheter om skola, arbetsmarknad och facket.

I läsårets sista nyhetsbrev skriver vi om avtalsförhandlingarna, nedskärningar i skolsektorn, läroplansarbete, PM för läsåret, en FSL-lägenhet i Vasa, FSL-filmer, nya ASLAK-kurser, Stafettkarnevalen, knepiga anställningsfrågor, Lärarkalendern 2013-2014, medlemsförmåner och FSL-kansliets sommartider.

I nyhetsbrevet för april kan du läsa om vikariestopp och andra nedskärningar, hälsningar från FSL-fullmäktiges vårmöte, lärares fortbildningsdagar, skolkrisen i Danmark, yrkesetik.fi och FSL-filmer.

Nyhetsbrevet handlar den här gången om byskoledebatten, nya FSL-filmer, våra allra första chat, danska lärarkonflikten, OAJ:s trestegsundersökning, FSL:s rektorsseminarium, a-kassans nya öppethållningstider, FSL-twitter och lärarnas ASLAK-kurs.

Årets första nyhetsbrev från FSL berättar om permitteringsläget, skoldisciplin, trestegsstödet, FSL:s rektorsseminarium, lärares övertimmar, EDUCA-mässan, motioner till FSL-fullmäktige, Läraren som e-tidning, förbundets viceordförande och medlemsstatistik.

I årets sista nyhetsbrev berättar vi om det ekonomiska läget, skolförvaltningen i Åbo, PIRLS- och TIMSS-undersökningarna, FSL-filmen om trestegsstödet, kurstider, FSL:s yrkesetiska verksamhet, en ny ASLAK-kurs för lärare, EDUCA, vår betjäning och julens öppettider. Trevlig julhelg. Nyheter från FSL återkommer i januari 2013.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera