FSL ordnar kurser för förtroendemän och föreningsaktiva medlemmar. Vi ordnar också träffar och kortare kurser som är öppna för alla FSL-medlemmar. Våra kurser är alltid gratis för deltagarna. Kursprogram och noggrannare tidtabell publicerar vi närmare kursen.

 

FSL-kurser 2017

fre-lö 22-23.9 Första klass, Tammerfors, Scandic Tampere Station

ons-to 4-5.10 Förtroendemannakurs, Tammerfors, Scandic Tampere Station

ti 21.11 Rådplägningsdag, Helsingfors

to 23.11 Rådplägningsdag, Vasa

ti 29.11 Rådplägningsdagar/Privata, FSL:s kansli, Helsingfors

 

Förbundsfullmäktiges möten 2017

ons-to 8-9.11.2016 Förbundsfullmäktige, Tammerfors, Scandic Rosendahl

 

Förbundsstyrelsens möten 2017

ti 23.5 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors

to 24.8 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors

to 21.9 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors 

to 12.10 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors

ti 7.11 Styrelsemöte kl. 10.30, Tammerfors, Scandic Rosendahl

to 7.12 Styrelsemöte, FSL:s kansli, Helsingfors